A Slider Page! Slider Page Two Slider Page Three

Välkommen.

Detta är kurssajten för distanskursen Envariabelanalys som ges vid Högskolan i Gävle, HT 2012. Första delen av Matematik för lärare, mau501 samläsers också med envariabelanalys.

Som ny student på kursen gäller det att först registrera sig (information om registrering).

När registreringen är klart så är det viktigt att komma igång med studierna. På sidan Quick Start får man reda på allt som behövs för att komma igång med studierna i envariabelanalys.

Sedan, när studierna kommer igång brukar de flesta känna ett behov av att ställa frågor. Använd då i första hand kursens forum så får alla andra också del av det arbete som vi gör för att förklara svårigheterna.

Övningstentor för Envariabelanalys VT 2015

Här hittar ni övningstentorna för envariabelanalys VT2015

ovnTenta1

ovnTenta2

ovnTenta3

ovnTenta4

T-ma034a-20150602

En funktionsgraf ritad med Mathematica: test av CDF-innehåll.

Hejsan!

Jag gör här ett första test att bädda in en fil i så kallat Computable Document Format.
Detta är ett format som Wolfram skapat för att man ska kunna publicera Mathematica dokument på webben. Det
fina med detta är att man kan överföra en del av Mathematicas funktionalitet in i webbfönstret.

Read more

Kort om första träffen den 5 november 2012

Den 5 november 2012 hade vi vår första träff. Här gör jag en liten sammanfattning av vad som gicks igenom då. Grovt sett så gick vi igenom kapitel 1 i Adams bok, men med fokus på reella talens egenskaper och den allmänna gränsvärdesdefinitionen.
Utdelat material:
rekommenderade uppgifter
tecken i matematiken

Read more

Kursstart, kursbrev och fysiska träffar//tidsrättelse

Hej och välkomment till envariabelanalys HT2012.

Ni som ansökt och kommit in på kursen har fått ett kursbrev skickat till er med vanlig post:
kursbrev

  1. I brevet ges information om de fysiska träffar som erbjuds för kursen
    5 november 11:15-16:00 i sal 99:613. Vid detta tillfälle ges en kursintroduktion och genomgång av ett urval från avsnitten om gränsvärden, kontinuitet och derivata.
  2. 10 december 10:15-15:00, i sal 99:613. Frågor och svar om derivatan och inversa funktioner. Genomgång av Kurvritning, Polynomapproximation och en snabb introduktion till integralen.
  3. 7 januari 2013, 10:15-15:00.i sal 99:613. Integralräkning samt repetition och förberedelse inför tentamen

Observera att ovanstående tider är korrigerade jämfört de felaktiga som fanns med i brevet. Vi börjar alltså 10:15 istället för, som det felaktigt angavs i brevet, 11:15.
Tiden 11:15 för måndagen 5 november behåller jag eftersom det är lite sent att komma med en ändring dagen före träffen.

Träffarna är inte obligatoriska utan finns till för er som behöver ställa direkta frågor och som har möjlighet att komma till Gävle dessa dagar. Om ni inte kan komma och ändå har frågor så finns ju vårt
Forum som är till för er att ställa frågor, diskutera och reda ut de problem ni har med kursen!

I kursbrevet som ni fått per post innehåller också en inviteringskod som ni behöver för att regsistrera er på denna sajt. Denna har jag tagit bort i brevet som publicerats på sajten. Om ni av någon anledning inte har fått detta kursbrev (eller om det kommit bort…) så är ni välkomna att skicka mig ett mail. Ange då vilken grupp ni tillhör: distanslärare, lärarlyftsstudent eller om ni läser kursen som enstaka kurs på distans.

Nytt Omtentamensdatum

Jag har bokat en ny omtenta Måndagen den 1 oktober 09:00-14:00. Om man tenterar i Gävle så är det i sal 13:111 och då måste man registrera sig via studentportalen minst 10 dagar innan. Om man vill tenta på annan ort så måste man som vanligt hitta plats själv och
göra anmälan minst 3 veckor innan detta datum

Ny videotutorial om Mathematica

På datorlaborationssidan har jag lagt upp en video med saker som är direkt nyttiga för datorlaborationen.

Jag går genom hur man skriver in funktioner, hur man deriverar dem och hur man plottar en eller flera funktioner samtidigt i en och samma plot. Vidare visas hur man med kommandot Series beräknar Taylorpolynom. Videon avslutas med att beräkna felfunktionen som funktion av parametern c och visar hur man kan hitta c grafiskt genom att plotta felfunktionen och det verkliga felet samtidigt i en graf. Det här är vad ni ska göra för en annan funktion i er laboration så ni kommer säkert ha glädje av att studera videon…

Lösningar till tentamen 2012 06 04

Hejsan!

Här har ni lösningar till måndagens tenta: T-ma034a-20120604.pdf

Som de flesta av er säkert märkte så hade en mening fallit bort på sista uppgiften. Vi kommer naturligtvis att ta hänsyn till detta när vi rättar. Bl.a. så kommer vi korrigera betygsnivåerna en aning för att ta hänsyn till detta tryckfel.

Rättningen kommer att påbörjas i slutet av nästa vecka, när alla tentor kommit fram. Jag räknar med att vara klar snart efter
det, i början av den efterföljande veckan (typ tisdag 19/6). Efter det är ni välkomna att maila mig om ert resultat.
Om ni tenterade i Gävle så kan det hända att Pär Hemström rättar tentan och då behöver ni vända er till honom. Ni kan
också kolla med Eva Wiklund, vår kurssekreterare, om ni undrar över ert resultat.

Två skarpa Tentor att öva på

Två skarpa Tentor att öva på

Här kommer två övningstentor enligt årets modell som ligger i linje med de tentor som kommer i Juni och Augusti.

Read more

Datorlaboration för VT 2012

Datorlaboration för VT 2012

Nu är vårterminens laboration utlagd:
Ni hittar allt om labben på laborationssidan

Där hittar ni laborationsinstruktionerna i pdf-format

Vinklar för sinus, cosinus och tangens

Vinklar för sinus, cosinus och tangens

Det finns några vinklar för vilka man skall kunna värdena för sinus, cosinus och tangens.
I bifogat dokument så har jag sammanställt en tabell över de vinklar som man kan behöva kunna.
Det är i princip de vanliga 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180° och 360° och deras radianska motsvarigheter:

Read more