Taylorapproximation av sinus

Här är en Mathematicafil som studerar Taylorapproximation av \(\sin x\) kring origo. Om ni har Mathematica installerat på er dator så är det bara att klicka på länken så får ni upp den i webbläsaren, där ni kan köra animationen t.ex. Därifrån kan ni sedan spara filen eller öppna den i Mathematica så att ni bättre kan experimentera.

Den här filen ger exempel på hur man kan animera i Mathematica och också hur man kan tabellplotta, men framförallt så ser ni hur man kan beräkna Taylorpolynomen på ett enkelt sätt med hjälp av kommandona Series och Normal ::

TayorAvSinus

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.