Vinklar för sinus, cosinus och tangens

Vinklar för sinus, cosinus och tangens

Det finns några vinklar för vilka man skall kunna värdena för sinus, cosinus och tangens.
I bifogat dokument så har jag sammanställt en tabell över de vinklar som man kan behöva kunna.
Det är i princip de vanliga 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180° och 360° och deras radianska motsvarigheter:
\[0,\pi/6,\pi/4,\pi/3,\pi/2,\text{ och } 2\pi\]
Man kan behöva konsultera denna tabell i uppgifterna till kapitel 3.5.

TrigonometriskLathund.pdf

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.