Ny videotutorial om Mathematica

På datorlaborationssidan har jag lagt upp en video med saker som är direkt nyttiga för datorlaborationen.

Jag går genom hur man skriver in funktioner, hur man deriverar dem och hur man plottar en eller flera funktioner samtidigt i en och samma plot. Vidare visas hur man med kommandot Series beräknar Taylorpolynom. Videon avslutas med att beräkna felfunktionen som funktion av parametern c och visar hur man kan hitta c grafiskt genom att plotta felfunktionen och det verkliga felet samtidigt i en graf. Det här är vad ni ska göra för en annan funktion i er laboration så ni kommer säkert ha glädje av att studera videon…

2 Comments

  • tfk12btr - 2012 11 23

    hej jag ser ingen video här.

  • admin - 2012 11 24

    Videon finns på datorlaborationssidan info>mathematica>datorlaboration HT2012
    Sidan är bara synlig om man är inloggad på sajten!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.