Nytt Omtentamensdatum

Jag har bokat en ny omtenta Måndagen den 1 oktober 09:00-14:00. Om man tenterar i Gävle så är det i sal 13:111 och då måste man registrera sig via studentportalen minst 10 dagar innan. Om man vill tenta på annan ort så måste man som vanligt hitta plats själv och
göra anmälan minst 3 veckor innan detta datum

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.