En funktionsgraf ritad med Mathematica: test av CDF-innehåll.

Hejsan!

Jag gör här ett första test att bädda in en fil i så kallat Computable Document Format.
Detta är ett format som Wolfram skapat för att man ska kunna publicera Mathematica dokument på webben. Det
fina med detta är att man kan överföra en del av Mathematicas funktionalitet in i webbfönstret.


I exemplet så plottas funktionen (som behandlades med värdet \(a=1\) i en forumpost
\[
\int_{-10}^10 \frac{x}{|x+a|+x}dx
\]
Man noterar parametern \(a\) och i plotten kan man ändra värdet på denna parameter genom att dra en “slider”.
Notera det lilla plustecknet till höger om slidern. Klickar man där så får man upp lite mer information och några animationsknappar. Detta är i alla fall tanken, jag hoppas ju att det ska fungera.
För att se innehållet så krävs att man har Wolframs CDF-player installerad (man ska bli tillfrågad att installera denna om den inte redan är installerad…
men om inte det fungerar så kan man ladda ned det från http://www.wolfram.com/cdf-player/)

[WolframCDF source=”http://www.envariabelanalys.se/cdf/Exempel_abs_integral.cdf” CDFwidth=”464″ CDFheight=”598″ altimage=”http://www.envariabelanalys.se/cdf/Exempel_abs_integral.png”]

Hör gärna av er med kommentarer

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.