inversa trigonometriska funktioner

Toggle view
Vinklar för sinus, cosinus och tangens

Vinklar för sinus, cosinus och tangens

Det finns några vinklar för vilka man skall kunna värdena för sinus, cosinus och tangens.
I bifogat dokument så har jag sammanställt en tabell över de vinklar som man kan behöva kunna.
Det är i princip de vanliga 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180° och 360° och deras radianska motsvarigheter:

Read more

Växande och avtagande funktioner har invers.

Växande och avtagande funktioner har invers.

En funktion som är växande (eller avtagande) på ett intervall har en invers på detta intervall. Detta används för att härleda inverserna till exponentialfunktionen (som är logaritmen) och inverserna till de trigonometriska funktionerna.

Read more

Adams uppgift 3.5.13 och 3.5.15

Adams uppgift 3.5.13 och 3.5.15

Uppgifterna 13 och 15 brukar uppfattas som lite krångliga. I följande dokument visas ett trick som hjälper oss att hitta samband mellan de olika inversa trigonometriska funktionerna. Idén är att utgå från en rätvinklig triangel.

Adams-3.5.13o15