Kursstart

Toggle view

Kort om första träffen den 5 november 2012

Den 5 november 2012 hade vi vår första träff. Här gör jag en liten sammanfattning av vad som gicks igenom då. Grovt sett så gick vi igenom kapitel 1 i Adams bok, men med fokus på reella talens egenskaper och den allmänna gränsvärdesdefinitionen.
Utdelat material:
rekommenderade uppgifter
tecken i matematiken

Read more

Kursstart, kursbrev och fysiska träffar//tidsrättelse

Hej och välkomment till envariabelanalys HT2012.

Ni som ansökt och kommit in på kursen har fått ett kursbrev skickat till er med vanlig post:
kursbrev

  1. I brevet ges information om de fysiska träffar som erbjuds för kursen
    5 november 11:15-16:00 i sal 99:613. Vid detta tillfälle ges en kursintroduktion och genomgång av ett urval från avsnitten om gränsvärden, kontinuitet och derivata.
  2. 10 december 10:15-15:00, i sal 99:613. Frågor och svar om derivatan och inversa funktioner. Genomgång av Kurvritning, Polynomapproximation och en snabb introduktion till integralen.
  3. 7 januari 2013, 10:15-15:00.i sal 99:613. Integralräkning samt repetition och förberedelse inför tentamen

Observera att ovanstående tider är korrigerade jämfört de felaktiga som fanns med i brevet. Vi börjar alltså 10:15 istället för, som det felaktigt angavs i brevet, 11:15.
Tiden 11:15 för måndagen 5 november behåller jag eftersom det är lite sent att komma med en ändring dagen före träffen.

Träffarna är inte obligatoriska utan finns till för er som behöver ställa direkta frågor och som har möjlighet att komma till Gävle dessa dagar. Om ni inte kan komma och ändå har frågor så finns ju vårt
Forum som är till för er att ställa frågor, diskutera och reda ut de problem ni har med kursen!

I kursbrevet som ni fått per post innehåller också en inviteringskod som ni behöver för att regsistrera er på denna sajt. Denna har jag tagit bort i brevet som publicerats på sajten. Om ni av någon anledning inte har fått detta kursbrev (eller om det kommit bort…) så är ni välkomna att skicka mig ett mail. Ange då vilken grupp ni tillhör: distanslärare, lärarlyftsstudent eller om ni läser kursen som enstaka kurs på distans.

Nu börjar kursen för VT2012

Idag (måndag 2 april 2012) börjar kursen på allvar. För er så innebär det att sätta igång med att göra de rekommenderade uppgifterna.
Att jobba med uppgifterna är nog huvudsaken men för att förstå vad man ska göra så är det ofta nödvändigt att läsa i kursboken. För en del av er, precis som det var för mig när jag själv läste motsvarande kurs för 27 år sen, så kan engelskan kännas jobbig. Men för de flesta så går detta över om man jobbar lite med engelskan. För en del saker så finns det material på svenska som jag skrivit och återfinns under rubriken pdf-arkiv i menyraden. Sedan finns också föreläsningarna som är hjärtat i kursen. Föreläsningarna definierar det jag tycker är viktigast i kursen och bör ge kunna ge en hyfsad inblick i kursinnehållet.
De flesta av er kommer nog också att köra fast någon gång och då är det viktigt att ni lämnar ett inlägg i kursens forum. Jag hoppas att alla försöker använda detta. Man behöver inte bara ställa frågor utan även andra reflexioner och tankar är välkomna att ta upp. Med en livlig aktivitet på forumet så kommer det bli trevligare för alla att jobba med envariabelanalys. Det finns en risk annars att man kan känna sig ensam och isolerad när man inte träffar kurskamrater regelbundet. Här har ni chansen att umgås lite grand kring vårt forum. Jag finns närvarande i kulisserna och svarar på frågor och försöker gärna klargöra saker när det behövs.

Kurstart VT 2011

Kursstartsinformationen gäller för kurserna::

  1. Envariabelanalys: distanslärare, anmälningskod 28213
  2. Envariabelanalys: IT-distans, anmälningskod 28212
  3. Matematik för ingenjörer, del 2 på distans, anmälningskod 28226

Alla tre kurserna samläses, vilket i praktiken betyder att jag inte kommer att göra skillnad på innehållet, examination och annat. Enda undantaget är att distanslärarna har tre stycken s.k. inneveckor då klassrumsundervisning ges på Högskolan i Gävle. Inneveckorna ligger i Vecka 15, 20 och 23 då undervisningen sker på måndagar och torsdagar i (förutom måndag i vecka 23 som är en helgdag (nationaldagen 6 juni)). Om någon ar er i de övriga grupperna vill delta på någon av dessa undervisningsdagar så är ni varmt välkomna!

Kursstart:: V14 :: måndag 4 april 2011.
Registrering:: För att följa kursen så krävs det att man registrerar sig.

  1. Registrering via högskolans studentportal. Detta är ett viktigt steg om ni vill ha tillgång till de allmäna resurser som högskolan står för, tex epostkonto, tentamensanmälan och annat.
  2. Registrering på denna kurssajt. Den här registreringen är viktig för att ni ska ska kunna göra inlägg, ställa frågor, få tillgång till nedladdningslänk för matematikprogrammet Mathematica. Man kan säga att denna registrering är obligatorisk eftersom det är det enda sätt jag får information om vilka ni är och hur jag kan få tag på er, när det behövs. För denna registrering krävs att man anger den kod som bifogats det välkomstbrev som skickats till alla som blivit antagna till kursen.

Efteranmälan:: Det finns platser kvar på kursen! Om ni inte är anmäld till kursen så finns det möjlighet att göra en efteranmälan så att ni kan bli antagna till kursen. Kontakta i så fall vår
kursexpedition så kan vi ordna med en plats och alla detaljer som behövs.

Kursbok:: Adams Calculus, senaste upplagan är bäst om man ska köpa en ny. Men i princip så duger även gamla upplagor, från upplaga 3 så har jag sammanställt en översättning så att man ska kunna följa kursen på ett bra sätt om man vill spara pengar genom att köpa en begagnad äldre upplaga.

Examination ::

Kursen examineras med en salstentamen 13 juni 09:00-14:00.
Om man missar denna så finns en omtentamen efter sommaren :: 25 Augusti, 09:00-14:00.

Tentan ges i Gävle men man kan få skriva på annan ort. I så fall måste man själv söka upp och kontakta en lämplig plats att tentera på. Instruktioner för tentamen på annan ort finner ni här :: info om tentamen på annan ort
Kom ihåg att allt kring denna tentamensplats måste vara klar minst 3 veckor innan tentamen.
Anmälan till tentamen i Gävle görs på studentportalen minst 10 dagar innan.