matematiska begrepp

Toggle view
Datorlaboration för VT 2012

Datorlaboration för VT 2012

Nu är vårterminens laboration utlagd:
Ni hittar allt om labben på laborationssidan

Där hittar ni laborationsinstruktionerna i pdf-format

Om funktionsbegreppet och funktioners invers.

Om funktionsbegreppet och funktioners invers.

Detta dokument introducerar funktionsbegreppet och studerar också begreppen injektiv, surjektiv och bijektiv som hjälper oss att introducera det viktiga inversbegreppet.

Read more

Växande och avtagande funktioner har invers.

Växande och avtagande funktioner har invers.

En funktion som är växande (eller avtagande) på ett intervall har en invers på detta intervall. Detta används för att härleda inverserna till exponentialfunktionen (som är logaritmen) och inverserna till de trigonometriska funktionerna.

Read more

Implicit derivering

Implicit derivering

Implicit derivering innebär att man deriverar en funktion som inte är explicit given (utan implicit given) som funktion av den oberoende variabeln.
implicitDerivering.pdf

Read more

Handpåläggningsmetoden.

Handpåläggningsmetoden.

Handpåläggningsmetoden är ett snabbt sätt att utföra en partialbråksuppdelning av en rationell funktion vars nämnarfunktion kan faktoriseras i reella förstagradsfaktorer.
handpalaggningsmetoden

Read more

Partialbråkduppdelning :: fall som inte löses med handpåläggning.

Partialbråkduppdelning :: fall som inte löses med handpåläggning.

I detta dokument tittar vi på hur vi hanterar de fall där handpåläggningsmetoden inte kan användas fullt ut.
partialfractions

Read more

Introduktion till Grafritning

Introduktion till Grafritning

Här går vi genom de olika verktyg som kan användas för att rita grafen till en funktion.

Introduktion :: grafritning

Read more

grafritning exempel

grafritning exempel

Detta dokument går genom grafritningsexempel 6 i kapitel 4.6 på sid 248 i Adams Ed 7.

Read more

Glad, Sur och Mr Poker: minnesregler för klassificering av kritiska punkter.

Glad, Sur och Mr Poker: minnesregler för klassificering av kritiska punkter.

Andra derivatan kan ofta användas för att avgöra om den kritiska punkten för en funktion är ett max eller ett min.

Read more

Masscentrum för areor under en funktionsgraf

Masscentrum för areor under en funktionsgraf

Detta dokument introducerar masscentrum för ett område i planet som definieras av en funktionsgraf.

Read more