extremvärde

Toggle view
Glad, Sur och Mr Poker: minnesregler för klassificering av kritiska punkter.

Glad, Sur och Mr Poker: minnesregler för klassificering av kritiska punkter.

Andra derivatan kan ofta användas för att avgöra om den kritiska punkten för en funktion är ett max eller ett min.

Read more