masscentrum

Toggle view
Masscentrum för areor under en funktionsgraf

Masscentrum för areor under en funktionsgraf

Detta dokument introducerar masscentrum för ett område i planet som definieras av en funktionsgraf.

Read more

Masscentrum för områden som ligger mellan två grafer.

Masscentrum för områden som ligger mellan två grafer.

I detta dokument så hittar man härledningar och exempel på hur man beräknar masscentrum för områden i planet som ligger mellan två funktionsgrafer.

Read more

Datorlabb om masscentrumberäkning.

Här är kursens datorlaboration som handlar om masscentrumberäkning.
Som ni kan se från instruktionerna så handlar labben om att rita grafen till två funktioner, ta reda på vilka två ändliga områden som dessa båda definierar.
Givet en densitetsfunktion så ska man sedan beräkna masscentrum för dessa två ändliga områden. Sedan ska allt ritas upp i en figur.

Deadline :: Lämna in labben innan sommaren är över. Typ 25 augusti, men helst tidigare. Jag rekommenderar dock att ni gör den i samband med era tentamensförberedelser, vare sig ni gör ordinarie tentamen nu den 13 juni eller i samband med omtentan den 24 augusti.

Här är labben::masscentrum-labb

Här är två dokument om masscentrum::CenterOfMass_grafderivationOfCenterOfMass