Taylorapproximation

Toggle view
Datorlaboration för VT 2012

Datorlaboration för VT 2012

Nu är vårterminens laboration utlagd:
Ni hittar allt om labben på laborationssidan

Där hittar ni laborationsinstruktionerna i pdf-format

Adams uppgift 4.10.3: taylorutveckling

Adams uppgift 4.10.3: taylorutveckling

I Adams uppgift 4.10.3 sökes Taylorutveckling av logaritmen.
Här hittar ni en lösning från envariabelanalys.se:

Adams uppgift 4.10.3

Taylorapproximation av sinus

Här är en Mathematicafil som studerar Taylorapproximation av \(\sin x\) kring origo. Om ni har Mathematica installerat på er dator så är det bara att klicka på länken så får ni upp den i webbläsaren, där ni kan köra animationen t.ex. Därifrån kan ni sedan spara filen eller öppna den i Mathematica så att ni bättre kan experimentera.

Den här filen ger exempel på hur man kan animera i Mathematica och också hur man kan tabellplotta, men framförallt så ser ni hur man kan beräkna Taylorpolynomen på ett enkelt sätt med hjälp av kommandona Series och Normal ::

TayorAvSinus