mathematica

Toggle view

En funktionsgraf ritad med Mathematica: test av CDF-innehåll.

Hejsan!

Jag gör här ett första test att bädda in en fil i så kallat Computable Document Format.
Detta är ett format som Wolfram skapat för att man ska kunna publicera Mathematica dokument på webben. Det
fina med detta är att man kan överföra en del av Mathematicas funktionalitet in i webbfönstret.

Read more

Datorlabb om masscentrumberäkning.

Här är kursens datorlaboration som handlar om masscentrumberäkning.
Som ni kan se från instruktionerna så handlar labben om att rita grafen till två funktioner, ta reda på vilka två ändliga områden som dessa båda definierar.
Givet en densitetsfunktion så ska man sedan beräkna masscentrum för dessa två ändliga områden. Sedan ska allt ritas upp i en figur.

Deadline :: Lämna in labben innan sommaren är över. Typ 25 augusti, men helst tidigare. Jag rekommenderar dock att ni gör den i samband med era tentamensförberedelser, vare sig ni gör ordinarie tentamen nu den 13 juni eller i samband med omtentan den 24 augusti.

Här är labben::masscentrum-labb

Här är två dokument om masscentrum::CenterOfMass_grafderivationOfCenterOfMass

Taylorapproximation av sinus

Här är en Mathematicafil som studerar Taylorapproximation av \(\sin x\) kring origo. Om ni har Mathematica installerat på er dator så är det bara att klicka på länken så får ni upp den i webbläsaren, där ni kan köra animationen t.ex. Därifrån kan ni sedan spara filen eller öppna den i Mathematica så att ni bättre kan experimentera.

Den här filen ger exempel på hur man kan animera i Mathematica och också hur man kan tabellplotta, men framförallt så ser ni hur man kan beräkna Taylorpolynomen på ett enkelt sätt med hjälp av kommandona Series och Normal ::

TayorAvSinus

Mathematica för envariabelanalys

Det bifogade dokumentet är sammanställt för att ge en startpunkt för användandet av Mathematica i envariabelanalysen.

Jag bifogar både en stylad notebook med text och förklaringar och även en notebook som bara innehåller kommandona.
Kom ihåg att varje kommando ska avslutas med kommandot SHIFT RETUR.

EnvarreMathematica-001
EnvarreMathematica-001-raw