pdf-arkiv

Toggle view
Två skarpa Tentor att öva på

Två skarpa Tentor att öva på

Här kommer två övningstentor enligt årets modell som ligger i linje med de tentor som kommer i Juni och Augusti.

Read more

Datorlaboration för VT 2012

Datorlaboration för VT 2012

Nu är vårterminens laboration utlagd:
Ni hittar allt om labben på laborationssidan

Där hittar ni laborationsinstruktionerna i pdf-format

Vinklar för sinus, cosinus och tangens

Vinklar för sinus, cosinus och tangens

Det finns några vinklar för vilka man skall kunna värdena för sinus, cosinus och tangens.
I bifogat dokument så har jag sammanställt en tabell över de vinklar som man kan behöva kunna.
Det är i princip de vanliga 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180° och 360° och deras radianska motsvarigheter:

Read more

Uppdaterade planeringsdokument :: rekommenderade uppgifter.

En del av er brukar känna att man behöver repetera gamla kunskaper. Ett smidigt sätt att göra detta är att använda sig av kursbokens preliminariekapitel (p-kapitlen). Dessa avsnitt går genom saker som finns i Gymnasiekurserna men innehållet är utformat för att passa ihop med kursboken. Jag rekommenderar att man åtminstone tittar igenom avsnitten. Vissa kan man sedan återkomma till när det behövs. T.ex. kapitel p6 är bra att kika på när vi i kapitel 6 ska jobba med partialbråksuppdelning. Då är det bra att ha kläm på polynom, deras nollställen och hur man kan faktorisera dem, något som kapitel p6 handlar om.

Read more

Tre tentor att öva sig på

Tre tentor att öva sig på

Här är tre övningstentor och en gammal tenta. De kanske inte är fullständigt representativa över hur tentorna kommer att se ut under det innevarande läsåret men uppgifterna är bra att öva på och anger ungefärlig svårighetsgrad som man kan förvänta sig.

Read more

Om funktionsbegreppet och funktioners invers.

Om funktionsbegreppet och funktioners invers.

Detta dokument introducerar funktionsbegreppet och studerar också begreppen injektiv, surjektiv och bijektiv som hjälper oss att introducera det viktiga inversbegreppet.

Read more

Växande och avtagande funktioner har invers.

Växande och avtagande funktioner har invers.

En funktion som är växande (eller avtagande) på ett intervall har en invers på detta intervall. Detta används för att härleda inverserna till exponentialfunktionen (som är logaritmen) och inverserna till de trigonometriska funktionerna.

Read more

Implicit derivering

Implicit derivering

Implicit derivering innebär att man deriverar en funktion som inte är explicit given (utan implicit given) som funktion av den oberoende variabeln.
implicitDerivering.pdf

Read more

Handpåläggningsmetoden.

Handpåläggningsmetoden.

Handpåläggningsmetoden är ett snabbt sätt att utföra en partialbråksuppdelning av en rationell funktion vars nämnarfunktion kan faktoriseras i reella förstagradsfaktorer.
handpalaggningsmetoden

Read more

Partialbråkduppdelning :: fall som inte löses med handpåläggning.

Partialbråkduppdelning :: fall som inte löses med handpåläggning.

I detta dokument tittar vi på hur vi hanterar de fall där handpåläggningsmetoden inte kan användas fullt ut.
partialfractions

Read more