pdf-dokument

Toggle view

Derivator och Primitiva funktioner att kunna utantill

På tentan får man inte ha några andra hjälpmedel än skrivmaterial. Det är dock rekommenderat att man tar med sig sin hjärna och att denna gärna ska vara väl servad och fylld med relevant information och kunnanden. Här följer en lista över derivator och integraler som
man kan behöva minnas på tentan.

derivata-integral-tabell-V2

Exempel:: Adams uppgift 2.4.11

Exempel:: Adams uppgift 2.4.11

Uppgift 2.4.11 har jag ofta fått frågor om. Svårigheten med uppgiften ligger i att tolka uttrycket
\[
4x+|4x-1|
\]
För att göra detta krävs att man använder sig av definitionen av absolutbeloppet. När vi gjort detta så har vi en funktion som har olika uttryck på olika intervall.

Read more

Exempel gränsvärde (överkurs)

Exempel gränsvärde (överkurs)

Jag hittade ett dokument som jag producerat förut som handlar om den noggranna gränsvärdesdefinitionen som man hittar i överkurskapitlet 1.5. Detta exempel visar hur man typiskt använder denna definition för att visa att ett visst gränsvärde existerar. I detta fall studeras uppgiften 1.5.19 i Adams::

Read more

Veckoplan

Här är en veckoplan som ger en idé om hur mycket det är lämpligt att hinna med, vecka för vecka. Planen är baserad på att kursen ges på halvfart vilket innebär att man behöver lägga ned omkring 20 timmar arbete med kursinnehållet per vecka.

Denna översiktliga veckoplanering kompletteras med mer ingående veckoplaneringar som är sorterade under kategorin veckoplaneringar som ni hittar i högermarginalen på envariabelanalys.se

tidplan-vt2011

Innehåll i kursboken

I detta dokument så hittar man vilka avsnitt i kursboken som ingår i kursen och ett urval av uppgifter som det är rekommenderat att man arbetar med genom kursen.plan4ADAMS_ED7-4