Uncategorized

Toggle view
Handpåläggningsmetoden.

Handpåläggningsmetoden.

Handpåläggningsmetoden är ett snabbt sätt att utföra en partialbråksuppdelning av en rationell funktion vars nämnarfunktion kan faktoriseras i reella förstagradsfaktorer.
handpalaggningsmetoden

Read more

Veckoplanering för Vecka 2

Under vecka 2 så är det viktigaste att komma igång och lära sig alla deriveringsregler.
Kapitlet börjar dock med utvecklingen av derivatabegreppet som ett gränsvärde. Detta är viktigt för att man ska förstå vad derivata är för något. Men det viktigaste är att lära sig att derivera ordentligt. Vi har fyra deriveringsregler som alla ska lära sig behärska: additionsregeln, produktregeln, kvotregeln och kedjeregeln. Här är det bara att köra på och derivera, men det kan nog ta sin tid och jag har satt en vecka ungefär på det. Jag har i denna vecka inkluderat 2.4 om kedjeregeln men jag har märkt att vissa kan behöva ägna något mer tid åt kedjeregeln. Därför har jag i dessa veckoplaner lagt kapitel 2.4 under två veckor.

Uppgifter till kapitel 2 ::

2.1: 1, 3
2.2: 1, 3, 5, 35, 37
2.3: 1, 5, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 33
2.4: 1, 5, 7, 11, 21, 31, 33
2.5: 3, 5, 7, 9, 15, 17, 23, 29, 31, 45
2.6: 1, 3, 5, 7, 9, 11
2.7: 15, 31, 35
2.9: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17
2.10: 1, 3, 5, 13, 14, 15,

Kapitel 2.1 :: Lutning för tangentlinjer till en funktions graf är grundidén till begreppet derivata.

Kapitel 2.2 :: Begreppet derivata definieras, några deriveringsregler härleds och Leibnitz notation införs.

Kapitel 2.3 :: Viktigt kapitel om deriveringsregler. Det här är något som alla ska behärska: derivata av summa, produkt och kvot. På detta avsnitt har ni många uppgifter att öva på.

Kapitel 2.4 :: Kedjeregeln är nog den viktigaste räkneregeln och som man lättast gör fel på. Kejeregeln hjälper oss att derivera sammansatta funktioner f(g(x)). Derivatan av denna innehåller derivatan av den inre funktionen g. Denna derivata kallas för den inre derivatan. Ett vanligt deriveringsfel som ni bör undvika kan sammanfattas med följande interjektion: “aj som satan, glömde inre derivatan”, som många studenter uttalat efter tentamina.