Föreläsningar om Derivata

Här finner ni föreläsningar om hur man deriverar. Detta material svarar mot kapitel 2 i Adams.

Föreläsning 10 :: Derivatabegreppet.

Denna miniföreläsning handlar om derivatabegreppet.

Read more

Föreläsning 11 :: Härledning av derivatan för ett monom.

Ett monom är ett uttryck på formen \[ x^n, \] där \(n\) är ett heltal

Read more

Föreläsning 12 :: Härledning av derivatan till sinus

I denna video härleds derivatan till \(\sin x\), dvs:: \[ \frac{d}{dx}\sin x =\cos x \]

Read more

Föreläsning 13 :: Additionsregeln och Leibniz regel.

I denna föreläsning går vi först genom additionsregeln: \[ (f(x)+g(x))' =f(x)' +g(x)' \]

Read more

Föreläsning 14 :: Kvotregeln.

I följande video så går vi genom kvotregeln: \[ \left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)'=\frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{(g(x))^2} \]

Read more

Föreläsning 15 :: Kedjeregeln.

Här är en föreläsning om kedjeregeln som lär oss hur man deriverar en sammansatt funktion \(F(x)=f(g(x))\) \[ F'(x)=f'(g(x))g'(x) \]

Read more