Föreläsning 13 :: Additionsregeln och Leibniz regel.

I denna föreläsning går vi först genom additionsregeln:
\[
(f(x)+g(x))’ =f(x)’ +g(x)’
\]

Denna regel brukar inte vålla några större bekymmer eftersom den är väldigt enkel och känns nästan självklar för de flesta.

Den andra räkneregeln är produktregeln, som också kallas för Leibniz regel efter Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716), som upptäckte regeln i samband med att han utvecklade differential och integralkalkylen.

Leibniz regel lyder

\[
(f(x)\cdot g(x))’=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)
\]

Det är viktigt att observera mönstret i denna regel.

I följande video gås dessa regler genom med nårgra enkla exempel

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.