Föreläsning 14 :: Kvotregeln.

I följande video så går vi genom kvotregeln:
\[
\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)’=\frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{(g(x))^2}
\]

Man kan gärna notera likheten mellan kvotregelns täljare och Leibniz regel och att skillnaden är att vår täljare har ett minustecken där Leibniz regel har ett plustecken.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.