Föreläsning 15 :: Kedjeregeln.

Här är en föreläsning om kedjeregeln som lär oss hur man deriverar en sammansatt funktion
\(F(x)=f(g(x))\)
\[
F'(x)=f'(g(x))g'(x)
\]

Kedjeregeln är en väldigt viktig deriveringsregel och som brukar vara svår att bemästra. Jag rekommenderar att man lägger ned tid och jobba ordentligt med denna deriveringsregel. Här följer två videor som kan vara till hjälp:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.