Föreläsning 2 ::
Fyra varianter av \(x^2\).

I denna föreläsning så ges ett exempel på hur en funktion beror av sina definitions och värdemängder.

När vi tittade på funktionsdefinitionen så såg vi att definitions och värdemängderna är viktiga delar av en funktion.
I denna miniföreläsning så ges fyra varianter av funktionen \(x^2\) som alla skiljer sig från varandra när det gäller definitionsmängderna. Exemplen pekar framåt också genom att ge en första förklaring om inversfunktion. Man kan förstå att för att en funktion ska ha en invers så kan behöva begränsa funktionen på olika sätt. Detta kommer vi tillbaka till mer ingående i kapitel 3 av Adams då vi studerar bland annat de inversa trigonometriska funktionerna.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.