Föreläsning 4 :: Gränsvärdesbegreppet

Begreppet gränsvärde är väldigt viktigt i matematiken. I envariabelanalys behöver vi gränsvärdesbegreppet framförallt när vi ska introducera derivatabegreppet.

I följande video går vi igenom vad skrivsättet
\[
\lim_{x\to a}\ f(x)=L
\]
betyder:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.