Föreläsning 5 :: Vänster och Höger-gränsvärden

I föreläsning 4 studerade vi gränsvärdesgreppet. Nu ska vi titta på höger och vänstergränsvärden

som är två relaterade begrepp

\[
\begin{split}
\lim_{x\to a^{-}}\ f(x) &=L\quad\text{Vänstergränsvärde}\\
\lim_{x\to a^{+}}\ f(x) &=L\quad\text{Högergränsvärde}
\end{split}
\]

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.