Föreläsning 6 :: Kontinuitet

De flesta av våra vanliga funktioner är kontinuerliga, dvs deras grafer kan ritas utan att lyfta pennan. Kontinuitet definieras med gränsvärdesbegreppet: en funktion är kontinuerlig i en punkt \(a\) om
\[
\lim_{x\to a}\ f(x)=f(a),
\]
dvs gränsvärdet för funktionen då \(x\to a\) är vad man nog skulle gissa: \(f(a)\).

För att förstå kontinuitet behöver man också förstå hur funktioner som inte är kontinuerliga ser ut. Icke kontinuerliga funktioner är också viktiga och vi kommer att behöva känna till några av dem. I följande video studeras några av dessa saker.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.