Föreläsning 9 :: Gränsvärdesexempel \(\sin \frac{1}{x}\)

I den här föreläsningen studeras gränsvärdet för en annan speciell funktion
\[
f(x)=\sin\frac{1}{x}, \qquad x\to 0
\]

Eftersom \(1/x\) blir oändligt stor då \(x\to 0\) så kommer \(\sin\) gå genom alla sina svängningar innan \(x\) når fram till noll. Grafen till funktionen ser ut som följer

Bilden är ritad med hjälp av följande Mathematica-fil: sin1-genom-x

I följande video så förklaras vad som händer med funktionsvärdena då x går mot noll.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.