Föreläsningar om inversa funktioner och deras derivator.

Vissa funktioner har en så kallad invers, dvs en funktion som ogör det funktionen gör. Sådana inverser är väldigt viktiga och i dessa föreläsningar lär vi oss att avgöra om en funktion är inverterbar samt hur deriverar en invers funktion. Föreläsningarna går genom ett antal mycket viktiga exemel.

Föreläsning 16 :: Begreppet invers.

I denna föreläsning så går vi igenom de extra villkor som behöver ställas på en funktion för att funktionen ska ha en invers.

Read more

Föreläsning 17 :: Fyra varianter av \(x^2\) igen…

De fyra varianterna från föreläsning 2 har relevans för inversbegreppet.

Read more

Föreläsning 18 :: \(\ln x\) versus \(e^x\)

Denna föreläsning börjar med att definiera logaritmen som en area under grafen till funktionen \(\frac{1}{x}\).

Read more

Föreläsning 19 :: De inversa trigonometriska funktionerna.

I den här föreläsningen indroducerar vi de inversa trigonometriska funktionerna \(\arcsin\), \(\arccos\) och \(\arctan\), dvs inverserna till våra trigonometriska funktioner.

Read more