Föreläsning 17 :: Fyra varianter av \(x^2\) igen…

De fyra varianterna från föreläsning 2 har relevans för inversbegreppet.
Vi såg i Föräläsning 2 att kvadratfunktionen kunde betraktas på olika sätt genom att variera dess definitions och målmängder. I denna föreläsning återvänder vi till dessa exempel för att se hur våra nya begrepp injektiv, surjektiv och bijektiv är kopplade till dessa. Dessa exempel ger oss ett mer realistiskt exempel som är direkt kopplat till innehållet i denna kurs. Idéerna från denna föreläsning som koncentreras till satsen som beskrivs i andra videon använder vi sedan i de två följande föreläsningarna om logaritmen, exponentialfunktionen och de inversa trigonometriska funktionerna \(\arcsin x\), \(\arccos x\) och \(\arctan x\).

I första föreläsningsvideon går vi genom de fyra varianterna av \(x^2\) och hur de skiljer sig åt ifråga om injektivitet, surjektivitet och bijektivitet.

I den andra videon går vi genom en sats som säger att en funktion har en invers på ett intervall om den är växande eller avtagande på intervallet:


Extra material ::
increasingInverse

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.