Föreläsning 20 :: Adams uppgift 4.8.11

Vi börjar föreläsningarna för kaptiel 4 i Adams genom att lösa uppgift 4.8.11. Tanken är att starta med ett konkret exempel för att introducera några av idéerna i detta kapitel. I kapitel 4 ska vi studera hur man beräknar extrempunkter (max och min) för en funktion.
Vi lär oss att extrempunkter är nära länkade till kritiska punkter, dvs punkter där derivatan är noll. I denna föreläsning så vägleds vi av grafer till funktionerna, ritade med Mathematica och visar hur maximum hänger ihop med ett nollställe för derivatan.

Uppgiftsformulering ::

Betrakta följande bild:

Hitta den rektangel som har den största arean.

I följande video så löser vi denna uppgift ::

Till hjälp så såg vi att det användes figur producerad med Mathematica. Här är bilden::

Bilden genererades mha följande Mathematica notebook :: Adams-uppgift-4-8-11

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.