Föreläsning 21 :: Begränsningar med Grafritning på Dator

Att plotta grafer med hjälp av dator är ger oftast ett överlägset resultat jämfört med om vi plottar för hand. Men det är inte alltid vi har tillgång till en dator och som vi ska se här så ska vi inte till 100% lita på vad datorritningen ger för resultat.

I denna miniföreläsning så tittar vi på hur ett datorprogram som Mathematica ritar grafer. En metod som på engelska skulle kunna kallas för “Brute Force” och som jag kallar för “råbarkad” i föreläsningen nedan.

I den andra delen av föreläsningen går jag kort genom ett exempel som visar att det kan bli fel när man ritar med dator. I princip är detta en sammanfattning av adams kapitel 4.7. (detta avsnitt finns bara i den senaste upplagan, upplaga 7) och handlar om att datorer räknar med ändlig precission vilket gör att datorn t.ex. inte kan skilja ett tal och noll om talet är väldigt litet. Den här typen av exempel som visar problem med numerisk beräkning brukar kallas för “numeriska monster”.

Det här visar att vi faktiskt behöver kunna studera funktioner för hand och tankekraft, vilket var det enda man kunde förlita sig på för mindre än 50 år sedan och vilket fortfarande gäller när ni ska göra tentan…

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.