Föreläsning 23 :: Grafritning exempel.

I denna föreläsning går vi genom hur man kan rita grafen till funktionen
\[
f(x)=\frac{x^2+2x+4}{2x}
\]

Det här exemplet innehåller många av de detaljer som vi i föregående miniföreläsning pratade om. Notera att funktionen är rationell och att polynomet i täljaren har gradtal 2 som är 1 större än nämnarpolynomets gradtal (som ju är 1). Om vi använder rutan “Asymptotes of a rational function” (sid. 247 i kapitel 4.6 i edition 7) så ser vi att vår funktion kommer att ha en sned asymptot (engelska:: oblique).

Exemplet gås ignom i tre videor::

I den första så går vi genom den information som vi kan få från funktionen själv:

I den andra videon deriveras funktionen och kritiska punkter beräknas.

I den tredje och sista videon så gör vi ett teckenstudium och diskuterar vad vi kan få ut av detta.

Extra material

En kort sammanställning av detta exempel finns i följande fil::
graf-ex_6_s_248_Adams

2 Comments

 • Helena Bergman - 2012 05 24

  Hej!

  Det går inte att öppna filen: graf-ex_6_s_258_adams..?

  • admin - 2012 05 24

   @Helena
   Nu borde länken funka, verkade ha skrivit 258 i stället för 248!
   Tack igen!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.