Föreläsning 28 :: Partiell integration.

Vår andra integrationsteknik är Partiell integration.
Om substitutionsmetoden hängde ihop med kedjeregeln så har Partiell integration sitt ursprung i produktregeln.

Formeln för partiell integration härleds i föreläsningens första video: Notera att formeln som härleds skiljer sig från formeln som beskrivs i Adams.
Erfarenhet visar att Adams formel är svårare att begripa och vår nya formel ligger närmare den praktiska integrationssituationen där man vill integrera en produkt av två funktioner.

I vår andra video studerar vi två typiska partiell integrationsexempel:

I den sista videon studerar vi ytterligare ett typexempel som leder oss in på integration av rationella funktioner som vi ska studera i de två nästkommande föreläsningarna (29 och 30)

Extra material
Jag har sammanställt ett dokument där jag beskriver partiell integration, både härledning och exempel.
partiell-integration

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.