Introduktion till Integrering.

Integralens definition, integralkalkylens huvudsats och substitutionsmetoden behandlas i dessa föreläsningar.

Föreläsning 26 :: Introduktion till integrering.

I den här föreläsningen introducerar vi den bestämda integralen \[ \int_a^b f(x)dx \] Den kallas bestämd när vi har konkreta gränser \(a\) och \( b\).

Read more

Föreläsning 27 :: Substitutionsmetoden

Här går vi genom substitutionsmetoden som är den första av tre integrationsmetoderna i denna kurs. Integrering är ju derivering baklänges och substitutionsmetoden får vi genom att använda kedjeregeln "baklänges".

Read more