Examination

Examination består av en skriftlig salstentamen

Tentamina för läsåret 2012-2013:

  1. Måndag 14 januari 2013
  2. Måndag 25 februari 2013
  3. Datum ej klart: typ i Juni
  4. Datum ej klart: typ i Augusti

Gamla tentor:

  1. Måndag 4 Juni 2012, 09:00-14:00,
  2. Onsdag 22 augusti 2012, 09:00-14:00,
  3. Måndag 1 oktober 2012, 09:14:00

Man måste anmäla sig till tentamen. Om ni ska skriva i Gävle så går ni in på studentportalen minst 10 dagar före tentan och anmäler er.
Om ni planerar att tentera på annan ort så måste ni själva ordnat med en plats och ansökt om att få tentera på annan ort minst 3 veckor innan tentamen.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.