Kursbok

Kursboken är Adams and Essex Calculus, a Complete Course, Pearson.

Senaste upplagan är Ed 7 ISBN: 0-321-54928-7

Även äldre upplagor duger bra, ned till Ed 3. Det finns ett dokument som översätter mellan de olika upplagorna.
läsanvisningar och rekommenderade uppgifter [ Större Text – Fler sidor ]
läsanvisningar och rekommenderade uppgifter [ En sida – liten text ]

Dokumentet definierar innehållet i kursen, dvs vilka avsnitt som ingår, och listar de rekommenderade uppgifterna för varje
kapitel.

Den som är inloggad på denna sajt har tillgång till lösningar

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.