Registrering

Registrering :: Alla måste registrera sig på kursen. Det gör man på högskolans studentportal och för att komma in där behöver man skaffa datorkonto på högskolan vilket man gör på studentportalen.

När ni gjort allt detta så bör ni vara registrerade och ni har dessutom fått en studentmailadress vid Högskolan i Gävle. Denna mailadress ska ni använd när ni ska ladda hem matematikdatorprogrammet Mathematica enligt Mathematicasidan.
Om Du följde mathematicalänken så kanske du blev nekad tillträde till denna. För att få tillgång till Mathematicasidorna och annat låst material på denna sajt så behöver Du också registrera dig på denna kurssajt och då behöver Du den invitationskod som sändes ut i välkomstbrevet. (om du inte fått något välkomstbrev, eller det bara försvunnit (oops!) så är det bara att mejla mig (mfg@hig.se) så skickar jag inviteringskoden till er.)
Och slutligen för att få tillgång till matematikprogrammet så följer Du instruktionerna på mathematicasidorna. Bland annat kan det innebära ytterligare en registrering, denna gång hos Wolfram, tillverkaren av Mathematica, men denna registrering kan undvikas, som framgår av installationsinstruktionerna.
Sammanfattningsvis så har ni TRE REGISTRERINGAR att göra

  1. Registrering på kursen ( obligatorisk ) studentportal
  2. Registrering på denna kurssajt: ( nödvändig för att få del av låst material ) registrering envariabelanalys.se
  3. Registrering hos wolfram (mathematica) : –> Här behöver ni studenmailadressen ni får från Högskolan i Gävle när ni registrerar er via studentportalen.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.