Matematik för Lärare, mau501

Denna sida samlar information som är speciellt riktat mot kursen Matematik för lärare, mau501, vt2012.

Fysiska undervisningsträffar::
Från början hade kursen en träff inplanerad (3 april) men på den träffen kom vi överens att ha fler träffar närmare bestämt två träffar till, den första innan sommaren (14 juni) och den andra i slutet av sommaren innan tentan (träffen inte inplanerad men borde hamna någon gång i första hälften av augusti)
Så fort träffarna formellt är inplanerad så kommer de dyka upp i följande Schema för mau501.
Men än så länge är alltså bara en träff klar. I nedanstående planering så kan man se den grova tänkta strukturen:

Här är planeringen::

  1. Tisdag 3 april:: Denna träff ägnades åt att diskutera kursen. Sedan gjordes en översikt över kursinnehållet och slutligen gjordes en snabb genomgång av funktionsbegreppet där dokumentet Om funktionsbegreppet och funktioners invers. delades ut och användes.
  2. Torsdag 14 juni 10:15-15:00, sal 99:514 :: Nytt möte där fokus kommer att ligga på att reda ut de problem som dykt upp under vårens studier. Rimligen handlar detta mest om kapitel 1-4, alltså allt om funktioner, derivatabegreppet och dess användningar.
  3. Början på augusti Exakt tidpunkt för detta möte är inte klart så här finns det chans att föreslå tider. Eftersom fokus för detta möte rimligen ligger på att samla ihop sommarens frågor och förbereda inför tentamen så borde mötets tidpunkt planeras någon vecka innan tentan.
  4. Onsdag 22 augusti Ordinarie tentamen.
  5. Omtentamen 1 Datum ej klart:: Typ vecka 44
  6. Omtentamen 2 Datum ej klart:: Typ vecka 4, 2013

Den som vill ha mer schemabunden undervisning har möjlighet att följa Campuskursen i envariabelanalys som ges från april till början av Juni. Här finns det många föreläsningar och räkneövningar att gå på och. Observera dock att campuskursen går ungefär dubbellt så snabbt som Matematik för lärare.

  • campuskursens veckoplanering: Campuskursens veckoplanering
  • Här kan ni se exakt vad som gås genom när. Mha detta dokument kan ni se när ett visst intressant ämne gås genom.

  • Campuskursens schema:: Här kan ni se exakt var och när campusundervisningen sker.

En startpunkt att återkomma till
Ett bra ställe att börja Envariabelkursen på är genom att snabbt gå genom preliminariekapitlen i Adams. Dessa repeterar mycket från Gymnasiet med ett språk som bättre förbereder en för innehållet i Adams bok.
Dessa P-asnitt kan man återkomma till för att repetera när det behövs. Detta gäller speciellt kapitel p6 om polynom, deras nollställen och faktorisering som vi kommer att behöva senare i kursen (kapitel 6.2).

Quick Start::Se till att besöka sedan Quick Start. Här finns en del tips och länkar till användbara document. T.ex. tecken i matematiken nämnde jag på föreläsningen den 3 april som nyttig om man vill påminna sig om olika tecken, symboler och bokstäver som ofta används i matematiken.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.